Elektrokoagulacja

Zabieg elektrokoagulacji polega na ścinaniu białka zmian skórnych poprzez działanie prądem wysokiej częstotliwości. Wytwarzane w czasie działania prądem ciepło powoduje uszkodzenie (koagulację, ścinanie) białek.

Podczas zabiegu trwale likwidujemy:

  • włókniaki
  • zamykamy rozszerzone naczynia krwionośne
  • usuwamy nadmierne owłosienie.